Per a qualsevol dubte o suggeriment, contacta amb nosaltres

 

Organització del centenari: 

Alicia Garcia, tècnica d'arxiu de l'Ajuntament de Polinyà

garciaga@ajpolinya.cat

Tel. 93 713 02 64

 

Comunicació i premsa: 

Cristina Geraldes, tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Polinyà

comunicacio@ajpolinya.cat

Tel. 93 713 02 64

 

Església de Sant Salvador de Polinyà:

santsalvador575@bisbatdeterrassa.org